Llanrwst Town Council logo

Llanrwst Town Council

Home > Dafydd ap Siencyn Festival

Dafydd ap Siencyn Festival

 

Dros 500 mlynedd yn ôl bu Llanwst a chaer goedwig Gwydyr yn Nyffryn Conwy yn gartref i wrthryfelwr, uchelwr, a bardd y mae ei gampau, boed yn wir neu beidio, wedi ennill iddo’r teitl o Robin Hood Cymru: Dafydd ap Siencyn.

Mae’n bleser gan Gyngor Tref Llanrwst eich gwahodd i ddilyn yn ôl traed y gwrthryfelwr lliwgar a Ilwyddiannus hwn, mewn gŵyl sy’n dathlu pobl, natur, diwylliant a hanes ein cymuned falch. O ailberfformiadau canoloesol i gorau o wŷr llawen, dyma benwythnos anturus wedi’i drefnu ar eich cyfer.

 

Over 500 years ago Llanrwst and the forest fortress of Gwydyr in the Conwy Valley were home to a rebel, nobleman, and bard whose exploits, real or otherwise, have earned him the title of the Welsh Robin Hood: Dafydd ap Siencyn.

Llanrwst Town Council are delighted to invite you to follow in the footsteps of this colourful and successful rebel, in a festival which celebrates the people, nature, culture and history of our proud community. From medieval re-enactments to choirs of merrymen, here is an adventurous weekend scheduled for you.


Nos Wener Hydref 20 / Friday evening October 20


Y Siop Win, Blas ar Fwyd

 • Blasu Gwin / Wine Tasting.
  19:00 - 21:00. (Gwerthu allan / Sold out).

Clwb Llanrwst (Am ddim / Free)

 • Gig - Dafydd ap Siencyn; Bandiau / Bands.
  20:00 - 24:00.
  - Bau Cat
  - Sac n Craic
  - Gary Roberts (Courteous Thief)
  - Garry Hughes (Jambyls)
  - Hedd Fon (Yr Anghysur)
  - Robin Murray (Red or Dead)

Gweld poster / View poster


Dydd Sadwrn Hydref 21 / Saturday October 21


Sgwâr y Dref / Town Square (Am ddim / Free)

 • Prosiect Sêl Gwyr; cefnogi busnesau lleol
  Wax Seal Project; supporting local businesses
  9:30 - 17:00.

  Teithiwch o amgylch siopau Llanrwst gan gael o leiaf hanner y llofnodion gan fusnesau lleol i hawlio eich sêl cwyr gan y cyngor tref.

  Travel around the shops of Llanrwst obtaining at least half the signatures from local businesses to claim your wax seal from the town council.

 • Taith Gerdded o’r sgwâr i Caerdroia
  Walking tour from the square to Caerdroia
  10:30.

Ty’r Dref / Council Office (Am ddim / Free)

 • Enillwyr y cystadlaethau celf a llenyddiaeth
  Winners of the art and literature competitions
  10:00.
Presentation

Eglwys St Grwst Church

 • Cyflwyniad; Dafydd ap Siencyn ac Eglwys St Grwst 
  Presentation; Dafydd ap Siencyn and St Grwst Church         
  Gan / By Bleddyn Hughes (Ddwyieithog / Bilingual).
  12:00. (Am ddim / Free).
   
 • Gwledd Ganoloesol / Medieval Banquet
  19:00. (£35). Archebu / Book; clerc@cyngorllanrwst.cymru

  Gall y wledd ganoloesol gynnwys unrhyw un o’r canlynol: seleri, grawnfwydydd sy’n cynnwys glwten (fel gwenith, haidd a cheirch), cramenogion (fel corgimychiaid, crancod a chimychiaid), wyau, pysgod, bysedd y blaidd, llaeth, molysgiaid (fel cregyn gleision ac wystrys), mwstard, cnau daear, sesame, ffa soia, sylffwr deuocsid a sylffitau (os yw'r sylffwr deuocsid a'r sylffitau mewn crynodiad o fwy na deg rhan y filiwn) a chnau coed (fel cnau almon, cnau cyll, cnau Ffrengig, cnau Brasil, cnau cashiw, pecan, cnau pistasio a chnau macadamia).

  The medieval banquet may contain any of the following: celery, cereals containing gluten (such as wheat, barley and oats), crustaceans (such as prawns, crabs and lobsters), eggs, fish, lupin, milk, molluscs (such as mussels and oysters), mustard, peanuts, sesame, soybeans, sulphur dioxide and sulphites (if the sulphur dioxide and sulphites are at a concentration of more than ten parts per million) and tree nuts (such as almonds, hazelnuts, walnuts, brazil nuts, cashews, pecans, pistachios and macadamia nuts).

Gweld poster y Wledd / View Banquet poster

Medieval Banquet

Golygfa Gwydyr (Am ddim / Free)

 • Bws gwennol / Shuttle bus:
  Golygfa Gwydyr → Caerdroia. 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.
  Caerdroia → Golygfa Gwydyr. 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30.
   
 • Therapi Tylunio / Massage Therapy
  12:00 - 16:00. Bwciwch am / book at 12:00.
   
 • Sesiwn Celf Coedwig / Forest Art Session
  12:00 - 16:00. 

Caerdroia 12:00 - 17:00. (Am ddim / Free)

 • Taith dywys o Caerdroia / Guided tour of Caerdroia
   
 • Coedwig o straeon gan storïwr
  A forest of stories by a storyteller
   
 • Ail-greu canoloesol / Medieval re-enactment
Labyrinth

Profiad Sgwter Gravity Wheelers Scooters


Clwb Rygbi Nant Conwy Rugby Club

 • Gig - Celt + Yr Anghysur
  19:30. (£15). Archebu wrth y bar / Book at the bar. LL26 0PW.

Gweld poster / View poster

Gravity Wheelers Scooters

Dydd Sul Hydref 22 / Sunday October 22


Sgwâr y Dref / Town Square (Am ddim / Free)

 • Efail Byw ar y sgwâr / Live Forge on the square
  10:00 - 16:00.

 • Cymeriadau Canoloesol o gwmpas y dre
  Medieval characters around the town
  10:00 - 16:00.
 • Prosiect Sêl Gwyr; cefnogi busnesau lleol
  Wax Seal Project; supporting local businesses
  10:30 - 17:00.

  Teithiwch o amgylch siopau Llanrwst gan gael o leiaf hanner y llofnodion gan fusnesau lleol i hawlio eich sêl cwyr gan y cyngor tref.

  Travel around the shops of Llanrwst obtaining at least half the signatures from local businesses to claim your wax seal from the town council.


Eglwys St Grwst Church (Am ddim / Free)

 • Gwasanaeth arbennig yn St Gwrst special service
  9:30.

 • Cyflwyniad am filwyr Llanrwst
  Presentation about the Soldiers of Llanrwst
  Gan / By Daniel Casey (Saesneg / English).
  16:00.

Profiad Sgwter Gravity Wheelers Scooters

Soldiers of Llanrwst

Glasdir (Am ddim / Free)

 • Cyflwyniad / Presentation; Cyfres Dafydd ap Siencyn Series
  Gan / By Myrddin ap Dafydd (Cymraeg / Welsh).
  11:00.

Castell Gwydir Castle

 • Taith dywys Rhyfeloedd y Rhosod / Wars of the Roses guided tour
  14:00. (£10). Archebu / Book; gwydircastle.co.uk

Capel Seion Chapel

 • Cyngerdd yr Wyl gyda chorau CantiLena a CoRwst ac Unawdwyr
  Festival Concert with CântiLena and CoRwst choirs and Soloists
  19:00. Ticed ar y drws / Tickets on door (£10).
  (£5 i 16 ac iau + pensiynwyr /  £5 for 16 years and under + OAPs).

Gweld poster / View poster

Festival Concert with CântiLena and CoRwst choirs and Soloists

 

LTC Grwst GG LB Logos
DAS Business Sponsors
Dafydd ap Siencyn Festival Banner

Contact Us

Correspondence address:
Llanrwst Town Council
The Almshouses
Church Street
Llanrwst
Conwy
LL26 0LE

E-mail us: clercllanrwst@outlook.com

Answerphone service available: 01492 643221

Council mobile: 07841866826