Logo Cyngor Tref Llanrwst

Cyngor Tref Llanrwst

Yr ydych yma: Gŵyl Dafydd ap Siencyn

Gŵyl Dafydd ap Siencyn

Dros 500 mlynedd yn ôl bu Llanwst a chaer goedwig Gwydir yn Nyffryn Conwy yn gartref i wrthryfelwr, uchelwr a bardd, y mae ei gampau, boed yn wir neu beidio, wedi ennill iddo'r teitl o Robin Hood Cymru: Dafydd ap Siencyn. Mae'n bleser gan Gyngor Tref Llanrwst eich gwahodd i ddilyn yn ôl traed y gwrthryfelwr lliwgar a Ilwyddiannus hwn, mewn gŵyl sy'n dathlu pobl, natur, diwylliant a hanes ein cymuned falch. O ailberfformiadau canoloesol i gorau o wŷr llawen, dyma benwythnos anturus wedi'i drefnu ar eich cyfer.

Rhaglen

Nos Wener:

 • Blasu Gwin, Y Siop Win, Blas ar Fwyd, 19:00 - 21:00 (£25)
 • Gig, Clwb Llanrwst, 20:00 - 24:00 (Am ddim)

Dydd Sadwrn :

 • Cyhoeddi enillwyr y cystadlaethau celf a llenyddiaeth, Ty’r Dref: 10:00 (Am ddim)
 • Taith Gerdded o’r sgwâr i Gaerdroia, Coedwig Gwydyr: 10:30 (Am ddim)
 • Profiad sgwter Gravity Wheelers, Caerdroia
 • Bws gwennol o’r sgwar i Gaerdroia: 12:00; 13:00; 14:00 & 15:00 (Am ddim) 
 • Ail-greu canol oesol: Caerdroia: 12:00 - 17:00 (Am ddim)
 • Coedwig o straeon gan storïwr: Caerdroia 12:00 - 17:00 (Am ddim)
 • Taith dywys o amgylch Caerdroia: 12:00 - 17:00 (Am ddim)
 • Therapi Tylunio: Golygfa Gwydyr, 12:00 - 16:00 (bwciwch slot am 12:00) (Am ddim)
 • Sesiwn Celf Coedwig : Golygfa Gwydyr (Am ddim)
 • Prosiect Sêl Gwyr: cefnogi busnesau lleol, Elusendai, 9:30 - 17:00 (Am ddim)
 • Cyflwyniad gan Bleddyn Hughes am Dafydd ap Siencyn ac Eglwys St Grwst: Eglwys St Grwst, 12:00 (Am  ddim)
 • Gwledd Ganoloesol: Eglwys St Grwst
 • Gig: Clwb Rygbi Nant Conwy

Dydd Sul:

 • Gwasanaeth arbennig yn St Gwrst: Eglwys St Grwst: 9:30 (Am ddim)
 • Profiad sgwter Gravity Wheelers
 • Prosiect Sêl Gwyr: cefnogi busnesau lleol, Elusendai, 10:30 - 17:00 (Am ddim)
 • Cymeriadau Canoloesol o gwmpas y Dref: canol y Dref (Am ddim)
 • Efail Byw ar y sgwar (Am ddim)
 • Cyflwyniad gan Myrddin ap Dafydd: Cyfres Dafydd ap Siencyn: 11:00, Glasdir (Am ddim)
 • Taith dywys Rhyfeloedd y Rhosod, Castell Gwydir: 14:00 (£10:00)
 • Cyflwyniad gan Daniel Casey am filwyr Llanrwst: Eglwys St Grwst , 16:00 (Am ddim)
 • Cyngerdd yr Ŵyl gyda chorau CantiLena a CoRwst: Capel Seion (Ticed ar y drws)

Cysylltu

Cyfeiriad Gohebiaeth:
Cyngor Tref Llanrwst
The Almshouses
Church Street
Llanrwst
Conwy
LL26 0LE

E-bostiwch: clercllanrwst@outlook.com

Gwasanaeth ffôn ateb ar gael: 01492 643221

Rhif ffôn symudol y cyngor: 07841866826